Szlak Czerwony Miedzichowo - Strzyżewo

Czerwony Miedzichowo - Strzyżewo

UWAGA !!!

STRONA  przestała być rozwijana

aktualna wersja strony

dostępna pod adresem

www.naszlakach.pl

 

 

Miedzichowo - Strzyżewo

Szlak czerwony

Skrócony opis: Odcinek jednego z dłuższych szlaków nizinnych w Polsce mająsy swój koniec w Bytomiu Odrzańskim. Po drodze możliwość zwiedzenia zabytków Łomnicy.

Pliki do nawigacji: (instrukcja używania nawigacji)

GPX   

 

Statystyki trasy

Długość trasy:15,20 km

Drogi asfaltowe: :1.0 km (7 %procent całej trasy)

Drogi Gruntowe: 13.60 km (93 % procent całej trasy)

Obszary leśne: 7.50 km (49 % całej trasy)

Obszary bezleśne: 7.70 km (51% całej trasy)

Atakcje turystyczne:

- Miedzichowo

- Miejsce straceń

- Łomnica

- Strzyżewo

Utrudnienia: Brazk znaku na 1 skrzyżowaniu

Profil trasy:

 

Prezntacja trasy

 

0.00 Miedzichowo

Początek szklaku jest przy tablicy informacyjnej na ulicy... Wędrówkę rozpoczynamy w kierunku południowym, lekko pod góre ulicą

0.10 Mała elektrownia wodna

Docieramy do dawnego stawu młyńskiego, w którym spiętrzono wodę, dla potrzeb młyna. Młyn już nie istnieje na tym miejscu postawiono niewielką elektrownię wodną

 

0.20 Skrzyżowanie ul. Zbąszyńska - ul. Akacjowa

Docieramy do skrzyżowania, szlak czarny oraz szlak pieszy czerwony, skręcają w prawo, my natomiast razem z szlakiem rowerowym żółtym skręcamy w prawo.

0.40 Drogowskaz.

Docieramy do drogowskazu, który informuje że szlak żółty skręca w prawo w drogę polną, my wędrujemy w dalszym ciągu prosto asfaltem razem z znakami szlaku rowerowego czerwonego

0.50 Cmentarz.

Kończy się droga asfaltowa, wjeżdżamy na drogę polną. Kończy się tu także Miedzichowo. Po lewej stronie na stoku wydmy rozlokowany został cmentarz.

0.80 Krzyż przydrożny

Docieramy do metalowego krzyża przydrożnego, znajduje się przy nim skrzyżowanie, znaki szlaku czerwonego skręcają w prawo . My natomiast wędrujemy prosto w stronę Łęczna

1.20 Łęczno

Docieramy do tablicy informującej że wkraczamy do wsi Łęczno, charakteryzującej się rozproszoną zabudową. Jest to dawna osada olęderska.

1.90 Łęczno gospodarstwo

Docieramy do rozwidlenia dróg. Brakuje tutaj znaku informującego że należy skręcić w prawo. Omijamy gospodarstwo mając je po swej lewej stronie

2.40 Łęczno Skrzyżowanie

Docieramy do skrzyżowania dróg. Skręcamy w prawo zgodnie z kierunkowskazem na Przychodzko. Początkowo wędrujemy skrajem lasu po czym zagłębiamy się w las. Obszar przez który wędrujemy staje się pofałdowany. Do naszego szlaku dołączają znaki zielonego szlaku rowerowego.

2.50 Las

Wkraczamy na obszar lęsny

3.10 Skrzyżowanie Trzciel- Przychodzko

Docieramy do drogowskazu na skrzyżowaniu dróg Trzciel - Przychodzko. Skręcamy w lewo w stronę Przychodzka. Zielony szlak rowerowy prowadzi prosto.

3.30 Leśna Polana

Docieramy do ogromnej leśnej polany. Wędrujemy skrajem lasu, mając polanę po swej stronie.

3.80 Leśna Polana - Skrzyżowanie

Docieramy do skrzyżowania dróg, skręcamy w lewo tak, że w dalszym ciągu mamy polanę po swej lewej stronie.

4.10 Koniec leśnej polany

Wkraczamy do lasu.

5.40 Miejsce straceń.

Docieramy do pomnika ofiar  terroru hitlerowskiego. " Hitlerowcy pędzili tędy więźniów z ewakuowanego obozu w Żabikowie. Kolumna ok 700 więźniów zatrzymała się na nocleg w Łomnicy. W nocy 6 osób zbiegło. Rano 25 I 1945 r. po porcji wodnistej zupy, długa kolumna wycieńczonych osób ruszyła ociężale w kierunku Trzciela. Po 3 km. konwojujący żołnierze zaczęli nakłaniać więźniów do ucieczki, poczym otworzyli do zbiegów ogień. Na miejscu zastrzelono 17 osób, które początkowo pochowano w tym miejscu, a w maju 1948 ekshumowano i przeniesiono na cmentarz bohaterów w Poznaniu. Dwie osoby z ran zmarły nieco później. Źródło: Paweł Anders Jeziora Zbąszyńsko-Wolsztyńskie Pttk1989"

Tuż za miejscem straceń znajduje się wiadukt, dzięki któremu możemy przdostać się na drugą stronę autostrady A2, oddanej do użytku w 2012 roku.

 

6.20 Kopalnia

Docieramy do bezleśnego terenu, na którym znajduje się kopalnia kruszywa

7.60 Las

Wkraczamy znów na obaszr leśny, który będzie nam towarzyszył do samej Łomnicy. Mniej więcej w połowie lasu rozpoczyna się droga asfaltowa.

8.30 Łomnica

Tuż przed pierwszymi zabudowaniami  Łomnicy, szlak skręca w prawo i opuszcza drogę asfaltową, po lewej stronie krzyż przydrożny. Żeby zwiedzić zabytki Łomnicy należy jechać prosto.

8.40 Gorzelnia

Szlak prowadzi wzdłuż murów dawnej gorzelni.  Tuż za gorzelnią 3 bloki mieszkalne za nimi pas pól uprawnych.

8.80 Las

Opuszczamy obszar pól uprawnych wokół Łomnicy i wkraczamy na leśny obszar.

9.10 Dębowa Aleja

Przez pewien czas towarzysz nam aleja dębowa.

10.00 Przychodzko

Po raz kolejny raz wkraczamy do Przychodzka, o czym informuje nas tablica

10.40 Pola Uprawne

Opuszczamy leśny obszar i wkraczamy na obszar pół uprawnych lezących wśród rozproszonej zabudowy wsi Przychodzko

10.60 Przychodzko - Skrzyżowanie

Docieramy do Skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Napotykamy znaki rowerowego szlaku zielonego.

 

10.70 Krzyż- Przychodzko

Mijamy po prawej stronie drogi krzyż przydrożny

10.90Ciek wodny

Przekraczamy mostek, po przejechaniu kolejnych 100 metrów wkraczamy na obszar leśny

11.20 Przychodzko  - Koniec

Mijamy tablicę informującą o końcu wsi Przychodzko, na rozwidleniu skręcamy delikatnie w prawo, wybierając bardziej uczęszczaną drogę.

11.90 Skrzyżowanie Leśne

Docieramy do skrzyżowania na którym należy skręcić w prawo, znaku o tym informujący jest niewyraźny i można goprzeoczyć. Po skręcie w prawo rozpoczyna się rozwidlenie dróg, należy wybrać lewą odnogę

13.20 Zbiornik wodny

Docieramy do niewielkiego bezleśnego obszaru,  na którym po lewej stronie znajduje się niewielki zbiornik wodny. Przekraczamy mostkiem odpływ tego zbiornika, po czym znów zagłębiamy się w las.

13.30 Rozwidlenie

Na rozwidleniu wybieramy prawą drogę, tą bardziej uczęszczaną.

14.00 Nasyp kolejowy

Opuszczamy obszar leśny. Droga prowadzi pomiędzy  lasem a łąką. Po prawej stroni widoczny nasyp kolejowy nieczynnej już lini kolejowej Trzciel - Zbąszyń. Drogą, którą wędrujemy nocą 10/11 I 1919r. poruszali się powstańcy wiekopolscy, przeprowadzający atak z Łomnicy na Strzyżewo. Atak został zaplanowany na 6 rano. Kompanie zostały wykryte przez stacjonujące w Strzyżewie wojska niemeickie, które oświtliło przedpole rakietami. Podjęto próbę podpalenia zabudowań, które się nie powiodło. Doszło do walki wręcz na bagnety, w której zgineło 2 powstańców a 1 został ranny. Powstańcy musieli się wycofać. [P. Anders Jeziora Wolsztyńsko-Zbąszyńskie 1989]

14.20 Wiadukt kolejowy

Droga prowadzi pod wiaduktem kolejowym. Tuż za wiaduktem skręcamy w lewo

14.50 Strzyżewo

 

14.60 Skrzyżowanie z szlakiem Niebieskim

Docieramy do skrzyżowania z drogą brukowaną, na której skręcamy w prawo. Dołączają do nas znaki szlaku niebieskiego prowadzącego z Zbąszynia do Trzciela

 

14.90 Strzyżewo - Skrzyżowanie

Socieramy do skrzyżowania. Szlak niebieski skręca w prawo. Szlak czerwony prowadzi nas prosto. Na odcinku tym brak znaków.

 

14.90 Skręt w lewo

Szlak skręca w lewo. Brauje w tym miejscu znaku o zmianie kierunku

15.00 Strzyżewo - Centrum

Docieramy do Centrum Skrzyżowania. Pojawia się droga sfaltowa, na której skręcamy w prawo.

15.20 Obra

Docieramy do mostu na Obrze. Pop prawej stronie przy rzece można dostrzec ślady grodziska.

Opis Szlaku kończy się w tym miejscu. Szlak ten prowadzi dalej przez Dąbrówkę Wielkopolską - Babimost do Zielonej Góry

Strzyżewo - Koniec

Opusczamy wieś Strzyżewo. Wkraczamy na obszar leśny

Skrzyżowanie

Docieramy do skrzyżowania z drogą prowadząca z Zbąszynia do Trzciela. Na skrzyżowaniu kierujemy się prosto na polną drogę opadającą w w nieco w dół. Brak tutaj znaków informujących o przebiegu szlaku.

 

.

Bezlęsny teren.

Przekraczamy niewielki bezleśny teren zjaęty przez uprawy rolne. Na skrzyżowaniu kierujemy się prosto

Leśniczówka Czerwony Dwór.

Zmienia się charakter lasu. Drzewostan staję się gęstszy z przewagą drzew liściastych. Pojawiają się w końcu oznakowania szlaku. Docieramy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. Z prawej strony widoczne są zabudowania leśniczówki Czerwony Dwór.

Skrzyżoanie z drogą Dąbrówka Wielkpolska- Lutol Mokry

Docieramy do drogi asfaltowej prowadzącje z Dąbrówki Wielkopolskiej do Lutola Mokrego. Skręcamy w lewo. Srogą asfaltową przebiega zielony szlak rowerowy z Dąbróki Wielkpolskiej do Trzciela.

 

Koniec obszaru leśnego

Opuszczamy leśny obszar. Wędrujemy drogą asfaltową lekk pod górę. Z lewej strony możemy obserwoać zabudowania Dąbrówki Wielkopolskiej z charakterystycznymi wieżami pałacu

Dąbrówka Wielkopolska

Socieramy do wsi Dąbrówka Wielkopolska. Droga asflatowa przechodzi w drogę brukowaną.

Skrzyżowanie z drogą Zbąszyń- Międzyrzecz

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo zgodnie z kierunkowskazem kierującym na Zbąszyń.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

,

.

.

.

 

 

 

Propozycje dalszej wedrówki po ukończeniu szlaku:

- Szlak Niebieski do Trzciela

- Szlak czerwony do Babimostu

- Szlak niebieski do Zbąszynia